Gut health and digestion

Gut health and digestion

It has been long known that microorganisms in the human gut play an important role in digestive health. Moreover, recent research indicates that gut bacteria may relate to wider aspects of health, including obesity and metabolic health.


For us all

Tükürük- Ağzınızdaki sıradan bir sıvıdan çok daha fazlası

30 December 2010

Tükürüğümüzün yüzde doksan dokuzu sudan oluşmaktadır. Kalan yüzde biri ise sindirim, diş sağlığı ve ağızdaki mikrobiyal gelişimin kontrolü için önemli olan birçok maddeyi içerir.