Claims and symbols

Health claims and symbols on food labels identify additional health or nutritional benefits of food products. Nutrition claims state a positive effect due to the food’s nutrients, e.g., ‘reduced fat’, whereas a health claim states a connection between an ingredient and health, e.g., ‘contains calcium which is necessary for bone growth’.


Avrupa Birliği’nde Kalite Logoları

02 January 2013

Avrupa’da bazı tarım ürünleri ve gıda maddeleri, AB kökeni ve kalite logosuyla etiketlenir. Bu logo söz konusu gıda maddesinin, üretildiği coğrafi bölgeden veya geleneksel bileşim veya üretim yönteminden kaynaklanan özel niteliklere sahip olduğunu gösterir. Bu logo, söz konusu gıda maddesinin kalitesi, kökeni ve/veya orijinalliği konusunda tüketicileri bilgilendirir.