Bilimi anlamak

Bilimi anlamak

Bilim, evrende bulunan her şeyle ilgili bilgi edindiğimiz bir süreçtir. Ölçülebilir kanıtları gözlemleyerek bilgi elde etme sürecidir.

Genellikle insanlar medyada neredeyse her hafta gıda ve sağlıkla ilgili çelişkili bilgilerin yayınlandığını düşünür ve birçok insan araştırmacıların neden daha en başından doğru sonuca ulaşamadığını merak eder.

Oysa bilim düz ve engebesiz bir yol değildir. Gerçekler açığa çıkarılmadan önce araştırmacılar öğrenme yolunda farklı keşif yönleri izleyebilir, kıvrılan veya sapan rotalardan ilerleyebilir ve hatta çıkmaza girebilir. Gerçekler açığa çıkarılsa bile bunlar daha büyük, kısmen anlaşılmış olan ve eksiksiz cevaplara ulaşılması için daha fazla araştırma gerektiren bir olayın sadece bir kısmı olabilir.


Çalışma tasarımları

View All