Uuring: eestlased on toidualase väärinfo eristamises Euroopas nõrgimad

Last Updated : 08 September 2023
Table of contents

  Tänase rahvusvahelise kirjaoskuse päeva puhul algatas Euroopa Toiduteabe Nõukogu toidu- ja terviseteaduse alase kirjaoskuse suurendamise kampaania rõhutamaks selle rolli üldsuse teadlike toitumis- ja elustiilivalikute tegemisel. Kampaania peamine eesmärk on luua tervislikum ja kestlikum ühiskond.

  Eurobaromeetri 2022. aasta uuringu järgi pidas 49% vastanutest avalik-õiguslikke tele- ja raadiojaamu kõige usaldusväärsemaks uudiste allikaks ELis. Järgnesid trükimeedia (39%) ja eraõiguslikud tele- ja raadiojaamad (27%).

  Hoolimata sellest usaldusest tekitavad võimalikud teadusfaktide moonutamised ja sagedased ülilihtsustatud või sensatsioonilised reportaažid ebakindlust ning vähendavad usaldust autentse teadusteabe vastu. 

  Euroopa Toiduteabe Nõukogu kaardistas oma uuringus riigid, mille kodanikud tunnevad end desinformatsiooni tuvastamise suhtes ebakindlamalt. Kõige ebakindlamalt tunnevad ennast Eesti ja Poola riigi kodanikud: mõlemas riigis pole umbes 40% elanikkonnast kuigi kindlad või üldse kindlad, kas nad tunnevad desinformatsiooni ära, kui peaksid sellega kokku puutuma.

  Selle ebakindluse vähendamiseks keskendub Euroopa Toiduteabe Nõukogu septembris toidu- ja terviseteaduse alase meediakirjaoskuse olulisuse rõhutamisele. Google'i märksõnade teadusanalüüsi ja oma veebisaidi lugejaskonna küsitluse kaudu tuvastas Euroopa Toituteabe Nõukogu korduma kippuvad küsimused selle kohta, kuidas veebis desinformatsiooni tuvastada. Nendele teadmistele tuginedes sisaldab kampaania praktiliselt rakendatavaid ja atraktiivseid materjale infograafikutest sügavasisuliste artikliteni, milles käsitletakse elutähtsaid teemasid nagu usaldusväärsed allikad, väärinformatsiooni tuvastamine, kognitiivsed eelarvamused ning levinud toidu- ja toitumismüütide kummutamine. Kampaaniamaterjalid koostati vahetult kogukonna küsimuste põhjal. Euroopa Toiduteabe Nõukogu materjalid on saadaval eesti keeles.

   

  Kampaania ülevaade 

   

  Euroopa Toiduteabe Nõukogu on tarbijale suunatud mittetulundusorganisatsioon, mille eesmärk on muuta toidu ja tervise taga olev teadus üldsusele kättesaadavamaks ning arusaadavamaks. Selle missioon on luua teaduspõhist sisu, et inspireerida ja võimestada Euroopa kodanikke järgima tervislikumaid ja kestlikumaid toitumisharjumusi ning eluviise. 

  Lisateave Euroopa Toiduteabe Nõukogu kohta: https://www.eufic.org/

   

  Meediakontakt: 

  Marie-Christine Thurm
  EUFIC vanemkommunikatsioonijuht
  marie-christine.thurm@eufic.org

   

  Selle uurimistöö levitamist kaasrahastab Euroopa Liit. Väljendatud vaated ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ega kajasta tingimata Euroopa Liidu või Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusameti (HaDEA) omi. Nende eest ei saa vastutavaks pidada ei Euroopa Liitu ega nimetatud ametit.